Who is Afraid of a Changing Population? Reflections on Housing Policy in Rotterdam

  • Andre Ouwehand Delft University of Technology
  • Wenda Doff Delft University of Technology
Keywords: Ethnic Minorities, Social Justice, Discrimination, Housing Allocation

Abstract

Like other major cities in the Netherlands, Rotterdam has witnessed a sharp increase in the number of ethnic minority households in its population in recent decades. However, in contrast with other major cities, Rotterdam has responded vigorously to this demographic trend by introducing housing permits for rental dwellings, a program that tries to regulate the inflow of tenants into designated neighborhoods. The Dutch government passed special legislation, called the “Act on Exceptional Measures concerning Inner-City Problems,” popularly known as the “Rotterdam Act,” which offered a way around the anti-discrimination regulations in housing allocation. This article discusses the housing permits based on the Rotterdam Act in the context of (1) the development of Rotterdam and its more general housing policies; (2) the recent rise of populist parties in the city and the country as a whole; and (3) changes in Rotterdam’s’ demographics. We critically assess the effects of this additional housing policy in relation to the Susan Fainstein’s concept of the “just city” and conclude that it does not convincingly meet Fainstein’s criteria or provide an answer to the problems and public discord it was supposed to resolve. In the end it must be seen as merely a token gesture.

References

Algemeen Dagblad (2006) Rotterdamwet zo lek als ‘n mandje Rotterdam: Algemeen Dagblad25-10-06 (retrieved from website 21-2-2013: http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2340005/2006/10/25/Rotterdamwet-zo-lek-als-n-mandje.dhtml )

Arnott, R. (1987) Economic Theory and Housing. In: Mills, E.S. (ed.) Handbook of Regional and Urban Economics, Vol.II: Urban Economics. Amsterdam: North Holland, pp. 959-988.

Bengtsson, B. and H. Ruonavaara (2010) Introduction to the special issue: Path dependence in housing. Housing Theory and Society, 27 (3):193-203.

Bik, M. and Linders, D. (2003) Factsheet Prognose Bevolkingsontwikkeling Rotterdam 2003-2017. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek.

Bolkestein, F. (1991) Integratie van minderheden moet met lef worden aangepakt. DeVolkskrant, 12 September.

Bolt, G.S. (2004) Over spreidingsbeleid en drijfzand. Migrantenstudies 20(2): pp. 60-73.

Bovens, M. and Trappenburg, M. (2004) Segregatie door anti-discriminatie. In: Holtmaat, R. (ed.) Gelijkheid en (andere) grondrechten. Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling/Kluwer, pp. 171-186.

Burgers, J. (1996) No polarisation in dutch cities? Inequalities in a corporatist country. Urban Studies 33 (1): 99-106.

Burgers, J. (2001) Rotterdam, kleine sociaal-economische geschiedenis van een havenstad. In: Engbersen, G. and Burgers, J. De verborgen stad, de zeven gezichten van Rotterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 13-27.

Cheshire, P. (2009) Policies for mixed communities: Faith-based displacement activity? International Regional Science Review (32): pp. 343-375

Commissie Gelijke Behandeling (2005) CGB advies 2005-03, Huisvestingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Utrecht: CGB.

Daalen, G.M. van and Davis, S. (2006) Enquête feitenonderzoek woonruimteverdeling. Onderzoek naar de motivatie van woningzoekenden. Delft: Onderzoeksinstituut OTB.

de Groot, F. (2008) Inkomenseis: een effectieve maatregel? De effecten van de inkomenseis in de Rotterdamse Eilandenbuurt. Master thesis Erasmus University Rotterdam.

de Lange, H. (2000) Rotterdam voert de verkeerde lijstjes aan. Trouw, 16 February 2000.

Dean, J. and Hastings, A. (2000) Challenging Images: Housing Estates, Stigma and Regeneration. Bristol: Policy Press.

Directoraat-Generaal Wonen (2006) Letter to Gemeenteraad Rotterdam, 22 March 2006, DGW/SandR2006264197.

Directoraat-Generaal Wonen (2012) Letter to Tweede Kamer, July 18, 2012, 2012-0000372080.

Doff, W. (2010) Puzzling Neighbourhood Effects. Spatial Selection, Ethnic Concentration and Neighbourhood Impacts. Amsterdam: IOS Press.

Dol, C.P. and Kleinhans, R.J. (2011) Op zoek naar de kernvoorraad. Ontwikkelingen in de sociale huurvoorraad in Breda, Den Haag en Rotterdam. Hilversum: Platform Corpovenista.

Dol, C.P. and Kleinhans, R.J. (2012) Going too far in the battle against concentration? On the balance between supply and demand of social housing in Dutch cities. Urban Research and Practice 5(2): 273-283.

Ergun, C., Bik, M. and Stolk, C.(2007) Bevolkingsprognose Rotterdam 2025. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek.

Fainstein, S. (2010) The Just City. Ithaca and London: Cornell University Press.

Fortuyn, P. (1997) Tegen de Islamisering van onze cultuur. Utrecht: Bruna.

Galster, G. (2007a) Neighbourhood social mix as a goal of housing policy: A theoretical analysis. European Journal of Housing Policy 7 (1): 19-43

Galster, G. (2007b) Should policy makers strive for neighborhood social mix? An analysis of the Western European evidence base. Housing Studies 22 (4): 523-545.

Gemeente Rotterdam (1995) Rotterdam ongedeelde stad, volkshuisvestingsplan 1995-1998. Rotterdam.

Gemeente Rotterdam (2003) Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans. Rotterdam.

Gemeente Rotterdam (2004) Letter to Gemeenteraad, 24 August 2004, Beleid BWV 107388.

Gemeente Rotterdam (2006) B & W 31 januari, Overlegdocument t.b.v. Raad en Commissie: Rotterdam Zet Door: het voorstel tot invoering van de eis van ‘inkomen uit werk’ op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en het verzoek aan de Minister tot aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 5 van deze wet, alsmede aanpassing van de Huisvestingsverordening Rotterdam 2003. Raadsstuk nr. 2006-127. Rotterdam.

Gemeente Rotterdam (2009) Letter of the Mayor, 12 June 2009, 267186 .

Harvey, D. (2009) The right to the city. In: Harvey, D. Social Justice and the City, rev.ed., pp. 315-333.

Holmes, C. (2006) Mixed Communities: Success and Sustainability, Joseph Rowntree Foundation, Foundations.

Ireland, P. (2008) Comparing responses to ethnic segregation in urban Europe. Urban Studies 45 (7): 1333-1358.

Joseph, M. L. (2006) Is mixed-income development an antidote to urban poverty? Housing Policy Debate 17 (2): 209-234.

Kleinhans, R.J. and Elsinga, M. (2010) Buy your home and feel in control: Does home ownership achieve the empowerment of former tenants of social housing? International Journal of Housing Policy, 10(1): 41-61.

Kloosterman, R.C. (1996) Double Dutch: Polarization trends in Amsterdam and Rotterdam after 1980. Regional Studies 30 (5): 467-76.

Kloosterman, R. and Trip, J.J. (2004) Gestold modernisme, een analyse van de Rotterdamse economie vanuit een postindustrieel perspectief. In: Becker, F., Hennekeler, H., Sie

Dhian Ho, M., Tromp, B., and Linthorst,M. (eds.) Rotterdam, het vijfentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam: Mets and Schilt/Wiardi Beckmanstichting: pp. 39-57.

Kromhout, S., Daalen, G.M. van, Davis, S., and Zandstra, A. (2006) Woonruimteverdeling opnieuw bekeken. Bouwstenen voor discussie. Amsterdam: RIGO Research en Advies B.V.

LeefbaarRotterdam. 2002. Fortuyn lijsttrekker Leefbaar Rotterdam, 20 January 2002. (retrieved from website 21-3-2013:

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/fortuyn_lijsttrekker_leefbaar_rotterdam/ *Leefbaar Rotterdam, Motie, Raadsstuk 2007, nummer 3577 [stempel: afgewezen]

Lees, L. 2008. Gentrification and social mixing: towards an inclusive urban renaissance? Urban Studies 45 (12): pp. 2449-2470.

Marcuse, P., Connolly, J., Novy, J., Olivo, I., Potter, C., and Steil, J. (eds.) (2009) Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice. New York: Routledge.

Musterd, S. (2008) Residents’ views on social mix: Social mix, social networks and stigmatisation in post-war housing estates in Europe. Urban Studies 45 (4): 897–915.

Musterd, S., Priemus, H. and van Kempen, R. (1999) Towards undivided cities: The potential of economic revitalisation and housing redifferentiation. Housing Studies 14 (5): 573-584.

Ouwehand, A. 2005. Wonen in de wijken van de vooruitgang. In Van Pendrecht tot Ommoord, geschiedenis en toekomst van de naoorlogse wijken in Rotterdam. Hilversum: Uitgeverij Thoth.

Ouwehand, A. and Davis, S. (2004) Operatie geslaagd, vervolgingreep noodzakelijk, evaluatieonderzoek naar de wijkaanpak in naoorlogse wijken in de jaren negentig. Gouda: Habiforum.

Peet, J. (2002). Political games, why Dutch politics can never be simple. The Economist 363, 8271, May 4, 2002.

Priemus, H. (1978) Stadsvernieuwing. Problemen en perspectieven: analyse van de Rotterdamse aanpak. Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.

Priemus, H. (2004a) Housing and new urban renewal: Current policies in the Netherlands. European Journal of Housing Policy 4 (2): 229-246.

Priemus, H. (2004b) Stedelijk beleid uit balans, Rotterdamse nota slaat de plank volledig mis, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 10 (3): 6-11.

Reijndorp, A. and Van der Zwaard J., (2004) Op zoek naar de middenklasse. In: Becker, F., Hennekeler, H., Sie, M., Dhian Ho, Tromp, B., and Linthorst, M. Rotterdam, het vijfentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam: Mets and Schilt/Wiardi Beckmanstichting, pp. 82-108.

Scheffer, P. (2000) Het multiculturele drama. NRC-Handelsblad 20 January 2000.

Schinkel, W. and van den Berg, M. (2011) City of exception. The Dutch revanchist city and the urban homo sacer. Antipode 43 (5): 1911-1938.

Smit, W. (1991) De verdeling van woningen: een kwestie van onderhandelen. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. Faculteit der Bouwkunde (Bouwstenen: 21)

Smith, N. (1996) The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. New York: Routledge.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1992) Huisvestingswet : wet van 1 oktober 1992, Stb. 1992, 548.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (2005) nr.726 Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

Stahl, K. (1985) Microeconomic analysis of housing markets: towards a conceptual framework. In: Stahl, K. (ed.) Microeconomic Models of Housing Markets. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 1-26.

Stouten, P. (2010) Changing Contexts in Urban Regeneration: 30 years of modernisation in Rotterdam. Amsterdam: Techne Press.

Syrett, S. and North, D. (2008) Renewing Neighbourhoods: Work, Enterprise and Governance. Bristol: Policy Press.ten Hoove, S and Preé, R du (2006) Wilders bang voor ‘tsnumai van islamisering’. Volkskrant 6 October 2006.

Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (2004) Bruggen bouwen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 689, nr. 8-9.

Trip, J.J. 2007. Assessing quality of place: A comparative analysis of Amsterdam and Rotterdam. Journal of Urban Affairs 29 (5): 501-517.

Tunstal, R. and Fenton, R. (2006) In the mix: A review of mixed income, mixed tenure and mixed communities. London and York: Housing Corporation, Joseph Rowntree Foundation, English Partnerships.

Uitermark, J. (2003) “Social mixing” and the management of disadvantaged neighborhoods: The Dutch policy of urban restructuring revisited. Urban Studies 40 (3): 531-49.

Uitermark, J. (2012) Book review of Fainstein, The Just City. Journal of Housing and the Built Environment, 27: 107-109.

Uitermark, J. and Duyvendak, J.W. (2008) Civilizing the city: Populism and revanchist urbanism in Rotterdam. Urban Studies 45 (7): 1485-1503.

Varady, D. (2011) Book review of Marcuse et al., Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice. Journal of Regional Science, 51 (1): 208-210.

van der Horst, H., Haars, A. and Ouwehand, A. (2002a) Multicultureel bouwen, de weerslag van culturele diversiteit op de gebouwde omgeving. In VromRaad, Smaken Verschillen: Multicultureel Bouwen en Wonen. Den Haag.

van der Horst, H., R. Kleinhans, and Ouwehand, A. (2002b) Wij en zij, een Vlaardingse wijk in verandering. Delft: DUP Satelite.

van der Horst, H. and Ouwehand, A. (2012) “Multicultural Planning” as a contested device in urban renewal and housing: Reflections from the Netherlands. Urban Studies 49 (4): 861-875.

van der Vegt, C., and Manshanden, W. (1996) Steden en stadsgewesten; Economische ontwikkelingen 1970-2015. Den Haag: Sdu Uitgevers. voor Onderzoek en Statistiek.

van der Wilte, G.H. and van der Zanden, W.H.M. (2005) Evaluatie experiment huisvestingsvergunning. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek. van Dun,

L.P.M. and van der Zanden, W.H.M. (2007) Evaluatie invoering Huisvestingsvergunning Rotterdam. Rotterdam: COS.

L.P.M. and van der Zanden, W.H.M. (2009) Evaluatie Huisvestingsvergunning Rotterdam, juli 2006-juli 2009. Rotterdam: Centrum.

van Eijk, G. (2010) Exclusionary policies are not just about the “Neoliberal City”: A critique of theories of urban revanchism and the case of Rotterdam. International Journal of Urban and Regional Research 34 (4): 820-834.

van Ham, M., Manley, D., Bailey, N., Simpson L., and Maclennan, D. (eds.) (2012) Neighborhood Effects Research: New Perspectives. Dordrecht: Springer.

VROM-Inspectie (2011) Transitieprogramma Huisvestingswet, Woningtoewijzing op basis van leefstijl. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Published
2016-02-27